Urbański med Mahlers første

Kjøp billetter

Urbańskis farvel (og på gjensyn) med Mahlers Titan

Urbański har valgt å avslutte sesongen med sin favoritt-komponist, Gustav Mahler. Første symfoni demonstrerer en dristig og original orkesterbehandling som skulle få vidtrekkende følger for musikk-historiens videre gang.

Fire år etter premieren i Budapest høsten 1889 om-arbeidet han verket. For å hjelpe på forståelsen lot han trykke et program der satsene ble beskrevet. De var nå utstyrt med poetiske satstitler som Fra ungdommens dager, Vår uten ende, Den menneskelige komedie og Fra helvete til paradiset. alle hentet fra Jean Pauls populære roman Titan fra 1803. Mahler kjente seg i slekt med hovedpersonen Albano, som filoso-ferer over naturen, kjærligheten, vennskapet, døden og evigheten; de samme temaene som hadde opptatt komponisten fra første stund. Kritikken var bitter. Følgen ble at Mahler trakk programmet tilbake. Han reviderte verket men beholdt tittelen. Men her spiller TSO den reviderte versjonen med sine mer nøkterne satsbetegnelser, og med fjerde satsens sørgemarsj, som bygger på melodien Fader Jakob. Første symfoni er en av Mahlers mest populære, og et opplagt sted å innlede et forhold til denne dypt originale orkesterkomponisten.

MAT OG MUSIKK – To Rom og Kjøkken torsdag 11. mai kl. 17.00-19.00
Les mer her: http://www.tso.no/matogmusikk


Konserten spilles også med SSO i Stavanger Konserthus fredag 12. mai 2017


Dirigent Krzysztof Urbański
Solist Jan Lisiecki, klaver
Schumann Klaverkonsert
Mahler Symfoni nr. 1, Titan