Unge solister

Kjøp billetter

To kandidater blir senhøsten 2017 valgt ut til til solistoppdrag med TSO.

Dirigent Dalia Stasevska
Solister kunngjøres senere
Tsjaikovskij Romeo og Julie, fantasiouverture
Bartok Den mirakuløse mandarin
Solistverk kunngjøres senere

Unge musikkspirer må passes og pleies hvis talentet med årene skal springe ut i full blomst. Deres musikalske evner må oppmuntres og utvikles. Og de beste som satser alt på den profesjonelle musikerrollen må også skaffe seg erfaring i og trygghet ved å spille foran et orkester og et publikum. Bartoks musikk til den groteske pantomimen Den mirakluløse mandarin er musikk som utdyper de store følelsenes dyp og høyder, samtidig som dets stramme formoppbygging gir verket en helhetlig tydelighet som bare store musikkverk kan etablere.

Tsjaikovskijs Romeo og Julie er Shakespeares drama sett i fugleperspektiv. Det er karakterenes følelser og skjebnens luner som er komponistens hovedanliggende. Slik er det er blitt et vakkert minnesmerke over de to elskende fra Verona.

Billettsalget starter 14. august