Sesongåpning: Mahlers femte

Kjøp billetter

Billettsalget starter 15. august

Mahler Symfoni nr. 5
Han-Na Chang dirigent


I symfoniens andre del sa Mahler at han ville skildre et menneske i sin fulle kraft. Her gir han hornene bred plass, og med en hovedrolle til solohornisten midtveis i satsen. Det er en drøm og en utfordring for alle hornister.  

– Irene Ruud horn TSO


«It doesn’t need words for everything is expressed in terms of pure music». So spoke Mahler about his 5th symphony, a purely instrumental work of explosive force and intensity. The more I get to know his music, the more I am convinced that I can’t live without it; his music is so acutely felt, intensely expressed, and fervently communicated.
– Han-Na Chang 

Det spesielle med Mahlers musikk er at han så på den som et middel til å uttrykke de store spørsmålene. Dybdene og alvoret i livet gjorde det naturlig for ham å anvende de store formene. Med Mahlers femte symfoni innledes 1900-tallet. De vokale innslagene som var blitt så typiske for flere av hans tidligere verk, er innbakt i det symfoniske uttrykket. Den femte er Mahlers lyseste symfoni. Den beveger seg fra det tragiske, det dramatiske, det burleske, det lyriske og til det lyse og optimistiske. De musikalske penselstrøkene svinges fra det konfliktfylte til den livsberusende klarhet. Musikken er meget bredt lagt opp, og Mahler ser her sin rolle som komponist å samordne verdens, ja, hele universets flerstemthet.