Onnea Suomi

Kjøp billetter

Finland 100 år

Den er hundre år siden Finland erklærte sin uavhengighet fra Russland. Konserten vil anskueliggjøre Finlands 100 år som selvstendig land.

Dirigent Dalia Stasevska
Solist Lauri Porra, el-bass
Salonen Helix
Porra Entropia, el-basskonsert
Sibelius Symfoni nr. 1

Den tsjekkiske forfatteren Milan Kundera skrev en gang om de små nasjoners betydning i Europa. «En iakttager utenfra kan bli fascinert av den ofte forbausende intensiteten i deres kulturelle liv. Frodigheten av kulturelle begivenheter foregår i en menneskelig skala; alle kan bli omfattet av denne frodigheten.» Finland passer godt til denne beskrivelsen, og da i særlig grad landets musikkliv. Det begynte med den gåtefulle Jean Sibelius, som skrev i sin dagbok: «Ikke alle kan være et fornyende geni. Som en personlighet og et gjenferd fra skogene får man tildelt sin lille, beskjedne plass.» Men akkurat beskjeden ble hans innsats ikke for den store musikken. Tvert imot. Takket være Sibelius har den finske musikken i dag vokst frem til en førende posisjon. Finland er et lite land målt i antall innbyggere, men det er en stor nasjon målt med musikkens målebånd. 

Billettsalget starter 14. august.