Mahlers syvende

Kjøp billetter

Dirigent Han-Na Chang
Mahler Symfoni nr. 7, Sang om natten

«Mahler's 7th Symphony is considered to be his most enigmatic symphony. It is enormously complex and yet, it has become one of my favorites. Every note has the stamp of Mahler's personality and yet the whole symphony is unlike anything else he wrote. I find it enormously beautiful, strange and fascinating. I can't wait to perform this symphony with the TSO.»

– Han-Na Chang

Mahlers syvende symfoni fra 1904–05, er et storslagent og særpreget verk. Komponisten forlanger et velbesatt orkester, men benytter det ofte sparsomt og raffinert. Instrumentasjonen blir musikkens primære dimensjon. Denne gangen dreier det seg om absolutt musikk uten tilknytning til noe litterært program. Mahler forlot aldri tonaliteten. Likevel går han langt i sitt uttrykk, i sin orkestrering og i sin bruk av effekter. «Jeg følte noe som trakk meg rolig og behagelig inn i sitt magnetfelt, som den kraften som holder planetene i deres baner».

I samarbeid med Luftforsvarets Musikkorps

Billettsalget starter 14. august