Trondheim Symfoniorkester

TSO - en budsjettvinner

Trondheim Symfoniorkester, landsdelens musikalske flaggskip, får en påplussing på sine budsjetter med 2,4 millioner kroner neste år. Det kommer frem forslaget til statsbudsjett for 2017.

Det er ikke lagt spesielle føringer for påplussingene, regjeringen skriver at midlene kan gå til «styrket kunstnerisk utvikling, produksjon og formidling». Statsbudsjettet påpeker også den positive utviklingen i TSO i arbeidet med å utvikle opera, og samarbeidsmodellen med TrondheimSolistene, som også får en betydelig påplussing på statsbudsjettet. I 2017 er det lagt opp til at TSO vil ha et statlig tilskudd på 84,7 millioner kroner