Trondheim Symfoniorkester

TSO Akademi med dirigentkurs

I samarbeid med Opptakt og Dirigentforum vil TSO Akademi i dagene 20. til 23. august holde dirigentseminar for unge norske dirigenter med ambisjoner om å dirigere i det profesjonelle musikklivet.

Kandidatene er Andreas Hansson, Guro Ansteensen Haugli, Tom Ole Elgsaas, Eirik Haukaas Ødegaard, Elsine Haugstad, Marco Crispo og Aage Richard Meyer under veiledning av den amerikanske dirigenten Mark Stringer (bilde). Mark Stringer er anerkjent både som dirigent og dirigentlærer og er ansatt som dirigentprofessor i Wien. Stringer er benyttet som gjestedirigent i symfoniorkestre i Europa og USA.

Opptakt og Dirigentforum er del av en langsiktig nasjonal dirigentsatsing der en rekke aktører i det norske musikkliv bidrar. Dirigentsatsingen som helhet dreier seg både om bredde og grasrot, så vel som målrettet elite- og talentutviklingsarbeid. Satsingen omfatter ulike sjangre som kor, korps og orkester og er ment å skulle sikre tilgangen på høyt kvalifiserte dirigenter i alle sjangre og på alle nivåer, både i det frivillige musikkliv og i det profesjonelle.

Derfor bidrar både det frivillige musikklivs organisasjoner, utdanningsinstitusjoner på alle nivå – kulturskoler, videregående skoler, høyere utdanningsinstitusjoner, og det profesjonelle musikklivs institusjoner. Dirigentsatsingen er finansiert med støtte fra Sparebankstiftelsen DnB.

Opptakt og Dirigentforum er elitenivået i dirigentsatsingen og hensikten med disse programmene er å utvikle dirigenter til landets profesjonelle musikkliv. Programmene skal bidra til at Norge utvikler dirigenter med karriére på høyeste nasjonale og internasjonale nivå