Trondheim Symfoniorkester

Prøvespill til solistoppdrag

Trondheim Symfoniorkester inviterer unge sangere og musikere til prøvespill for solistengasjement med TSO. To solister velges ut. Konserten vil avholdes torsdag 5.april 2018 kl 19:30 i Olavshallen.

Prøvespill vil bli avholdt ved at kandidatene sender inn et videoopptak av seg selv med verket man ønsker å få fremført på konserten. Verket må spilles med klaver-akkompanement.  Opptaket skal lastes opp på YouTube og sendes som en link sammen med CV, en skriftlig presentasjon av deg selv og programvalg. Søknadsskjema benyttes ikke.

Søknadsfrist: mandag 16. oktober 2017

Hvis juryen finner det nødvendig, vil aktuelle kandidater bli invitert til en runde 2 med prøvespill i Trondheim. Dato vil bli avtalt med hver enkelt kandidat. Ved behov vil reise og opphold bli dekket med inntil kr 2500,- på dette prøvespillet.
Øvre aldersgrense for instrumentalister er 26 år og for sangere 30 år

Foruten programmet til de to solistene som plukkes ut, er repertoaret på konserten 5. april Tsjaikovskijs Romeo og Julie, fantasiouverture og Bartóks Den mirakuløse mandarin.  Dirigent er Dalia Stasevska

På grunn av det øvrige programmet i Trondheim Symfoniorkester sesongen 2017 -2018, så kan kandidatene ikke prøvespille med disse verkene: Vivaldi: Fagottkonsert, Schumann: Romanse for obo (fløyte), Beethoven: Klaverkonsert nr. 5, Bach: Dobbeltkonsert for to fioliner, Vaughan Williams: The Lark Ascending, Rakhmaninov: Klaverkonsert nr. 3, Mozart: fiolinkonsert nr. 5, Elgar: Cellokonsert, Britten: Fiolinkonsert, Bruch: Fiolinkonsert, Brahms: Fiolinkonsert, Matre: Harpekonsert

 Søknaden sendes til: Charlotte Winsnes  charlotte@tso.no   Tlf: 91520335