Trondheim Symfoniorkester

OPPTAKT

Før hver abonnements- og operakonsert, kl. 18.30, inviterer vi til Opptakt i Olavshallen, i foajeen på venstre side i 3. etasje. Opptakt er et gratis tilbud til deg som vil vite mer om musikken som står på programmet. 

Innledere kan være musikkvitere, komponister, musikere fra orkesteret og andre fra TSO. Detaljer om Opptakt kunngjøres på våre nettsider tso.no og i Adresseavisen.