Trondheim Symfoniorkester

Mass for Modern Man

TSO spiller i disse dager inn Ståle Kleibergs Mass for Modern Man på plateselskapet 2L (Lindberg Lyd). Messen ble urfremført under Olavsfestdagene i 2015 der det var festivalens åpningsverk.

Medvirkende på plateinnspillingen er de samme som under Olavsfestdagene med sopran Mari Eriksmoen, baryton Johannes Weisser og dirigent Eivind Gullberg Jensen mens koret er det nyetablerte profesjonelle Trondheim Vokalensemble.
Hva er karakteristisk for det moderne mennesket? Hva har vi å tape? Hva gir oss mening? Kan et musikkstykke gi oss noen svar? - Mass for Modern Man er en stort anlagt konsertmesse for kor, orkester og to solister. Verket favner både et nåtidsperspektiv og et evighetsperspektiv, forklarer Kleiberg.
Nåtidsperspektivet kommer til uttrykk i tre satser som er basert på nyskrevne tekster av Jessica Gordon. Temaet i disse er tap; tap av et hjemland, tap av et barn og tap av tro og håp for fremtiden.
- Disse individuelle historiene handler om mennesker som har mistet eksistensiell mening i sine liv. Et slikt tap av mening er ikke forbeholdt vår tid, men er i særlig grad karakteristisk for det moderne mennesket, sier Kleiberg.
I kontrast til de tre satsene som omhandler menneskers tap av mening, står fem satser for kor og orkester basert på de katolske messeleddene Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus og Agnus Dei.
- Dette er nøkkeltekster som gjennom århundrer har vært gjentatt av stadig nye generasjoner, tekster som gjennom tidene har gitt håp og trøst og et perspektiv på menneskelivet, også i sorg og smerte.