Trondheim Symfoniorkester

Trondheim Vokalsensemble

Høsten 2015 ble Trondheim Symfoniorkester og Nidarosdomen tildelt et betydelig beløp fra Norsk Kulturråd til oppstart av et profesjonelt kor med tolv sangere i Trondheim.

Ensemblet vil likevel ofte framstå med både tolv og seksten sangere, og da rekrutteres det blant de beste både lokalt og nasjonalt.
Vi håper Trondheims og regionens innbyggere vil merke at det er et nytt profesjonelt ensemble i gang, og som vil bestrebe seg på å gi folk vokalopplevelser på høyeste internasjonale nivå.

Trondheim Vokalensemble medvirker i følgende prosjekter våren 2017:

Konsert a capella sammen med Edvard Grieg Kor. Grieghallen 19. januar og Nidarosdomen 29. januar

Verdis opera Otello. Mars 2017. Utgjør kjernen i operakoret