Trondheim Symfoniorkester

Gruppeleder 2. fiolin og en tuttifiolinist

Trondheim Symfoniorkester & Opera med påtroppende sjefsdirigent Han-Na Chang søker

Gruppeleder 2. fiolin og en tuttifiolinist 

– søkere til tuttistillingen gjøres oppmerksom på at det dreier seg om en ledig stilling på andrefiolin, men med plikt til å spille førstefiolin når det er behov for det. Søkere bes gjøre oppmerksom på hvilken stilling de søker. Man kan gjerne søke på begge.

Søknadsfrist: mandag 1. august 2017

NB: Vi avvikler sommerferie i tidsrommet 26. juni – 30. juli. I denne perioden svarer vi ikke e-post.

Prøvespillet finner sted i Olavshallen, Trondheim den 8. og 9. september 2017.

Prøvespill kun etter invitasjon.

Prøvespillrepertoar: Kandidatene bes å presentere de følgende verk:

·       1. W. A. Mozart: første og andre sats med kadens fra én av de følgende fiolinkonserter: KV 216 (G), 219 (A) eller KV 218 (D)

·       2. Romantisk fiolinkonsert: første sats fra én av de følgende: Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Sibelius eller Tsjaikovsky

·       En kammermusikkrunde må påregnes. Repertoar vil legges ut sammen med orkesterutdragene.

Prøvespillrepertoar kan lastes ned HER.
NB! ENDRINGER I PRØVESPILLREPERTOAR:
- Utdragene Holst (Planetene), R. Strauss (Alpesymfonien) UTGÅR.
- Wagner Tannhäuser: Akt 2, scene 4. forberedes kun fra begynnelsen av takt 16, t.o.m. takt 55 (bokstav A).

Orkesterrunde og prøveperiode kan bli del av prøvespillprosessen. Etterfølgende intervjuer for å vurdere egnethet vil kunne påregnes.

Tiltredelse etter avtale.

For videre opplysninger, vær vennlig å ta kontakt med Dagfinn Krogsrud, dagfinn@tso.no - tlf. +47 402 33 761 eller Arne Martin Larsen, arnemartin@tso.no - tlf. +47 958 32 567.

Søknad med kort CV sendes til dagfinn@tso.no eller til Trondheim Symfoniorkester & Opera v/ Dagfinn Krogsrud Postboks 744 –Sentrum 7408 Trondheim